Μουσική Εκδήλωση 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ » Εκδηλώσεις από τρίτους  » Μουσική Εκδήλωση 2013

14/4/2013  Μουσική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου, οργανωμένο από την Ομοσπονδία Παροικιακών Σωματείων Δωδεκανήσου.