Μουσικοχορευτική Βραδιά 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ » Εκδηλώσεις από τρίτους  » Μουσικοχορευτική Βραδιά 2012

28/1  Μουσικοχορευτική βραδιά, στο Castello Rosso, οργανωμένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Ένωση Λογιστών Ρόδου. Χορηγία οι εισπράξεις της βραδιάς για την κάλυψη δαπανών υποτροφίας ενός έτους για δύο υποτρόφους.