Μουσικοχορευτική Βραδιά 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ » Εκδηλώσεις από τρίτους  » Μουσικοχορευτική Βραδιά 2013

18/1  Μουσικοχορευτική βραδιά, στο Castello Rosso, οργανωμένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και την Ένωση Λογιστών Ρόδου. Χορηγία οι εισπράξεις της βραδιάς για την μερική κάλυψη δαπανών υποτροφίας  για έναν υπότροφο.