ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Για τη χορήγηση υποτροφίας απαιτούνται από κάθε υποψήφιο τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απλή αίτηση  με τα προσωπικά στοιχεία, που να ζητά τη χορήγηση υποτροφίας και να απευθύνεται στα κεντρικά Γραφεία  «Δωδεκανησιακή Μέλισσα,  Μικράς Ασίας 36, ΤΚ 11527, Αθήνα», τηλ 210 7489597 –

Θέλετε να μας στείλετε τα Δικαιολογικά σας Ηλεκτρονικά στην Αθήνα; Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ....

ή στο Παράρτημα Ρόδου, οδός Ίωνος Δραγούμη 35,  85 100, Ρόδος.  Οι αιτήσεις για νέους υποτρόφους, υποβάλλονται στις αρχές Οκτωβρίου κάθε χρόνο.

Θέλετε να μας στείλετε τα Δικαιολογικά σας Ηλεκτρονικά στη Ρόδο; Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ....

2. εκκαθαριστικό της Εφορίας από όπου να φαίνεται το εισόδημα της οικογένειας
3. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου είναι γραμμένη η οικογενειακή μερίδα,     για τον αριθμό των μελών της οικογένειας και τα λοιπά χαρακτηριστικά της
4. πιστοποιητικό σπουδών από το Πανεπιστήμιο στο οποίο πέτυχε ή φοιτά ήδη ο υποψήφιος υπότροφος
5. όποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο για ειδικές επιδόσεις που ενδεχομένως έχει ο υποψήφιος (στον αθλητισμό, τη μουσική κ.λ.π.) ή για σοβαρές και χρόνιες ασθένειες του ίδιου ή μελών της οικογενείας του
6. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παίρνει ο αιτών  υποτροφία από άλλο φορέα.
Οι υποψηφιότητες εξετάζονται από το 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φθινόπωρο.

Το e-mail  της Επιτροπής της Ρόδου είναι το dodmelissarho@gmail.com

στην Αθήνα είναι Linaxaralampous@gmail.com
Η ιστοσελίδα του Σωματείου της Αθήνας είναι www.dodekanisiakimelissa.gr
Η ιστοσελίδα της Επιτροπής Ρόδου είναι υπό δημιουργία

Στη Ρόδο  τα τηλέφωνα  επικοινωνίας είναι τα: 6942 234 447,8,9
και στην Αθήνα είναι 210 6848435-2823420-6933 316 060