Βράβευση 2003

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ » Της Επιτροπής Ρόδου προς τρίτους » Βράβευση 2003

Βράβευση στις 31 Ιανουαρίου 2003, στο Ελληνικόν, όλων των μελών των Επιτροπών Ρόδου, από της ιδρύσεως του Παραρτήματος το 1986 έως το 1995.

Φωτογραφία 1η από αριστερά: Μπηλιά Ρουσσέττου, Λη Μηναΐδη, Ελένη Καράβα, Μαίρη Σταματίου, Κατίνα Αγιακάτσικα, Δώρα Γεωργίου, Βάννα Τριανταφύλλου